Υπηρεσίες

 

  • Ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού με λήψη βιοψιών
  • Έλεγχος για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, πεχαμετρία - αντιστασιομετρία
  • Μανομετρία ορθού για έλεγχο δυσκοιλιότητας
  • Botox πεπτικού